• Arama

Ayşe Erkmen Beyazımtırak Sergisi Arter'de

Ayşe Erkmen’in Arter’in programında yer alan Beyazımtırak sergisi, 8 Mart 2020’ye kadar izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 

Ayşe Erkmen’in Arter’in açılış programında yer alan Beyazımtırak sergisi, sanatçının 1970’lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Emre Baykal’ın yaptığı sergi, Erkmen’in Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi olma niteliği taşıyor. Beyazımtırak başlıklı sergi, 8 Mart 2020’ye kadar Arter Galeri 2’de ziyarete açık olacak.

Ayşe Erkmen’in Beyazımtırak sergisisanatçının yapıtlarındaki temel niteliklerin, üretim sürecindeki düşünsel ve fiziksel jestlerin, kullandığı malzeme ve mecraların çeşitliliğinin, özellikle de mekân ve zaman kavramlarını kendi işinin içine nasıl dahil ettiğinin izinden gidiyor. Sergi, Erkmen’in çoğunlukla gösterildikleri yerlere sıkı sıkıya bağlı, dolayısıyla birebir tekrarlanması mümkün olmayan yapıtlarını Arter’in yeni binasına uyarlayıp yeni bir ilişkiler ağı içinde sunuyor. 

Ayşe Erkmenkurumsal mekânlar ya da kamusal alanlar için geliştirdiği projelerde, yapıtın sunacağı deneyime beklenmedik yön ve mesafeleri, mimari veya çevresel ölçekleri, uzaklık ve yakınlıkları, görünenleri ve görünmeyenleri ekler. Sanatçı, yapıtı ile yapıtının içinde yer aldığı mekân, durum ve zaman arasında her zaman son derece güçlü ve karşılıklı bir aidiyet duygusu kurar. Beyazımtırak’ta Erkmen’in geçmişten bugüne taşıyıp yeniden ürettiği işleri gibi, sergi için özel olarak tasarladığı yeni yapıtları da içinde bulundukları mekânı beklenmedik yönlerde katedip kuşatıyor, onu değiştiriyor, harekete geçiriyor, seslendiriyor ve hep birlikte içinde bulundukları yere dair bütünsel bir deneyim sunuyorlar. Örneğin sergi alanının ışık sistemi tavandaki yerinden aşağıya sarkıp galeri boşluğunu farklı yüksekliklerde kesip dilimliyor (Ev - Das Haus, 1993/2019); dokuz metre yüksekliğindeki bir duvar belli belirsiz bir hareketle öne doğru ilerleyip tekrar geri çekiliyor (9’04”, 1999/2019); veya temelden çıkarılmış devasa bir kaya camdan yapılmış kalaslar üzerine oturtulup, binanın hafızasını da taşıyacak şekilde mekânın içine yerleşiyor (Mavi Taş, 2019).

Sanatçının, ikisi Arter Koleksiyonu’ndan olmak üzere toplam 17 yapıtını kurumun yeni mekânında bir araya getiren ve 50 yılı aşkın bir süredir kesintisiz şekilde sürdürülmüş bir sanatsal üretimin ardından Ayşe Erkmen’in Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi olma niteliği taşıyan Beyazımtırak, adını sanatçının bu sergide de gösterilen aynı adlı işinden ödünç alıyor. Beyazı bir renkten ziyade bir his, bir izlenim olarak benimseyen sergi, var olanla olmayan, gerçekle hayal, şimdiyle geçmiş, orasıyla burası arasında salınan, mekâna özgü bir deneyim sunuyor. 

E-Bülten Üyeliği
X
SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.